Designs

டிசர்ட் பேக் தைக்கும் முறை!

By  | 

1. படத்தில் காட்டிய வடிவில் டிசர்டை வெட்டிக்கொள்க.

2. அதன் பின் வெட்டிய டிசர்டின் கீழ் பகுதியை படத்தில்  காட்டியவாறு பின்னல் பின்னிக் கொள்ளவும் .

3.டிசர்டின் உள்பகுதிக்கு ஏற்ற வகையில் வேறுதுணியை கொண்டு வெட்டிதைத்து கொள்ளுங்கள்.

4. டிசர்டின் வாய்பகுதியைில் சிப் ஒன்றை வைத்து தைத்துக்கொள்க.

5.இப்பொழுது அழகிய டிசர்ட் பேக் தயார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *