Love

என் இரவு

By  | 

எந்தன் இமைகள்
திறந்தபோது
உன் எழில் முகம்
கண்ணே!
எந்தன் இமைகள்
மூடும்போது
உந்தன் நினைவுகள்
பெண்ணே!
பல கோடி இரவுகள்
கடந்தாலும்
என் கண்களோ
உன்னை மட்டும்தான்
தேடுமடி.

F.பெர்னாண்டோ,
பலாங்கொடை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *