Love

தவறிய அழைப்புகள்

By  | 

பேசாத தருணங்களில்

வருகின்ற குறுஞ் செய்திகள்

பெயரிற்கு ஏற்றாற்போல்

குறுகிப் போக

உன் பேச்சு

குறுஞ்செய்தி போலவே

மாறி விட

இன்று உன் நேசத்தை

நான் அடியோடு

நிராகரிக்கிறேன்

அதனால்

அலைபேசி அழைப்புக்களும்

என்னால் நிராகரிக்கப்பட்ட

அவை தேங்கிக்

கிடக்கின்றன

என் அலைபேசியில்

தவறிய அழைப்புக்களாய்.

கதுர்ஷனா கோபாலன்,
நெடுங்கேணி.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *