Quizzes

இவர்கள் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா?

By  | 

 

விடை

*இளவரசர் வில்லியம்

இளவரசி கேட் மிடில்டன்

*ஜார்ஜ் (2013)

*சார்லோட் (2015)

*லூயிஸ் ஆர்தர் சார்லஸ் (2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *