Fashion

கிரிக்கட் வீரர் திசரபெரேரா மற்றும் ஷெரமி பெரேராவின் புதிய ஆடையகம் திறப்பு

By  | 

கிரிக்கட் வீரர் திசரபெரேரா மற்றும் அவரது மனைவி ஷெரமி பெரேராவிற்கு சொந்தமான  “மாயா”  என்ற புதிய  ஆடையகம் ஒன்றை நேற்று பெலவத்தையில் திறந்துள்ளார்கள்.

இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டவர்களையும்  திசரபெரேரா மற்றும்  அவரது மனைவி ஷெரமி பெரேராவையும்  படங்களில் காணலாம்.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *