Mother

அம்மாவை பின்பற்றுங்கள்…! அமைதியாய் கடல் போலே அம்மா இருக்கின்றாள் ஆரும் சீண்டினால் சுனாமியாய் மாறிடுவார்…

By  | 

அமைதியாய் கடல் போலே அம்மா இருக்கின்றாள் ஆரும் சீண்டினால் சுனாமியாய் மேலும்

You must be logged in to post a comment Login